Sunday, April 21, 2019

No posts to display

APLICATIONS

[ข่าวลือ] PS4 มันมาอีกแล้ว!!

หลังจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างของ ‘Xbox 720’ ค่อยๆลอยมาตามลม ฝ่าย PlayStation ก็ไม่พลาด