DICE ปล่อย Teaser ของวีดิโอเกมเพลย์ในภารกิจ Operation Guillotine ซึ่งเป็นการรบในกลางคืนให้เราชมเรียกน้ำย่อยก่อนปล่อย Trailer แบบเต็มๆ วันที่ 16 กันยายนนี้

ลองมาดูการแสดงผลแสงเงา ฝุ่นควันของเกมนี้ในยามกลางคืนกันดูครับ

 

โคตรแหล่ม!!

 

 

 

Comment :

NO COMMENTS